vrijdag 29 februari 2008

sprookjesdochter / fairy daughter


dankzij Joy en RAK kreeg ik van haar dochter deze prachtige foto van sarah!



* thanks to Joy and RAK I received from her daughter this gorgeous photo of sarah! *

donderdag 28 februari 2008

ik heb het gehad / I'm done

tot u spreekt een profiteur eerste klas - na herhaaldelijke klachten van mijn dierbare gezinshulpen zal ik nu maar geloven dat ik te gezond ben om 4 uurtjes per week recht te hebben op hulp in het huishouden...

ik heb het helemaal gehad, als ik me nog geen 'loser' voelde, zal dat nu alleszins wel in orde komen!

niks beter om je goed te voelen dan een evaluatiegesprek over gezinshulp die een profiteur als ik niet verdient! dus: gedaan! het hoeft niet meer, geen idee hoe maar ik zal het wel in mijn eentje doen...


* to you speaks a first class profiteer - after repeated complaints by my dear home care helpers, I now need to believe that I'm too healthy to have a right to 4 hours a week of home help...

I'm totally done, if I didn't feel like a loser before, that will now be accomplished!

nothing better to feel good about yourself than an evaluation interview about home help that a profiteer like me doesn't deserve! so: done! I don't want it any more, no idea how but I'll make do on my own... *

rusteloos/radeloos / restless/desperate

deze week is slikken en doorgaan, automatische piloot, adem inhouden en duiken, en andere gelijkaardige toestanden...

sarah mag de hele week niet naar school - schuldigen zijn: hardnekkige keel- en oorontsteking

gelukkig kunnen moeke en vake regelmatig inspringen, maar voor die momenten zijn er dan: weer een nieuwe gezinshulp die bij àlles uitleg nodig heeft, kiné, psychologe, evaluatie-gesprek gezinshulp (vandaag érgens tussen 1 en 5 - kwestie dat je zeker niet de kans krijgt om echt te rusten),...

ook de nachten zijn een feest: ofwel is sarah wakker of heeft ze nachtmerries of valt ze uit haar bed, ofwel zorgt mijn blaas voor ambiance, ofwel ben ik gewoon te moe om te slapen en lig ik om 2h wakker te liggen in mijn bed - allesbehalve deugddoende slaap...

gevolg van dit alles is dat dit persoontje, met cvs en andere geneugten des levens, al dagen en nachten doorgaat met max. 5 uurtjes slaap per nacht en geen kans om écht te rusten overdag...

en als ik dan uiteindelijk durf zeggen: ik kàn echt niet meer! dan krijg ik als reactie: tja, je hebt geen keuze hè! en word ik verondersteld toch maar verder te doen, mijn lijf te negeren (wie was ook weer die slimme professor in Pellenberg die ons (= cvs-patiënten) op het hart drukte om NOOIT over onze grens te gaan?) en me voor te bereiden op de crash die zal komen als er rust komt...

ik tel minuten, ik slik tranen van uitputting weg, ik probeer de pijn te negeren, en ik ga door...


* this week is about swallow and go on, automatic pilot, holding my breath and jump in, and other similar things

sarah cannot go to school all week - guilty as charged: severe throat and ear infection

luckily my parents can help regularly, but for those moments there are: another new home help who needs explanation with everything, fysiotherapy, counseling, evaluation interview about home help (somewhere between 1 and 5pm today - to make sure you can't really rest at all),...

nights are a party too: either sarah is awake or having nightmares or falling out of bed, or my blather is having a blast, or I'm just too tired to sleep and I'm lying awake at 2am - anything except sound sleep...

result of all this is that this person, with cfs and all the other joys in life, is going on for days and nights with barely 5 hours sleep at night and no real rest during the day...

and when I finally dare to say: I really càn't go on anymore! then I get the reaction: well you don't really have a choice, right! and I'm supposed to go on anyway, to ignore my body (who was that smart professor in Pellenberg who told us (= cfs-patients) NEVER to go over our limits?) and to prepare myself for the crash that will come as soon as I get some rest

I'm counting minutes, I'm swallowing tears of exhaustion, I'm trying to ignore the pain, I'm going on... *

dinsdag 26 februari 2008

'you make my day'

na de 3de award zal ik eens werk maken van mijn lijstje!

eerst en vooral, dankjewel Alice Jean, Myrthestiek en Tucana, zo fijn om voor zo'n mooie reden gelinkt te worden!!!

mijn 'you make my day' award gaat alleszins terug naar bovenstaande persoontjes:

- Lizet, mijn avalon-soulmate, mijn wol-leverancier met kunstwerk-kleuren-wol van wie ik af en toe een leuk kadootje krijg
- Tessa, pas leren kennen op Ravelry en een lieve lotgenote gevonden!
- Katia, een creatieve mama waarmee ik al wat watertjes heb doorzwommen (modderpoelen en frisse fonteintjes :p), omdat ze er altijd is, zomaar!

en dan ook nog naar:

- Zinzia, pas in 't echt leren kennen en dat is 100% meegevallen, een lieve mama van 3 zoontjes, die haar portie zorgen heeft en er toch is voor anderen
- Christina, my knitherapy soulmate, I just got to know her a bit and hope to do so a bit more
- Katie, een lieve supercreatieve dame met een groot hart
- Queen Katrien, pas gehuwd met haar koning Arthur, een fijne meid met een mooie ziel
- Michèle, mama van 3 schatjes, waaronder mijn naamgenootje dat ook nog eens enorm op mijn eigen dochter lijkt
- de Maffe, haar verhalen doen me altijd lachen, ze vertelt zo sappig en smakelijk over het wel en wee van haar pas uitgebreide gezinnetje
- lady in black, een handvol prachtige persoontjes: mama met haar nuchtere kijk maar sterke schouder, 3 schatten van kinderen, echt pareltjes, en papa die het geheel volledig maakt

en ik zou er nog wel kunnen verzinnen, blogland heeft me al heel wat warmte en creativiteit geboden!

stand van zaken

- geen brei-vorderingen wegens te moe en teveel pijn en te weinig rust
- geen mooie sarah-foto's wegens koorts- en kots-meisje
- geen blog-actie wegens geen zin om weer de shit neer te schrijven, 't is toch altijd dezelfde
- geen hoop wegens niet-aflatende migraine, niet-aflatende depressie, niet-aflatende pijn ergens ten velde

hopelijk tot binnenkort...

vrijdag 22 februari 2008

damn!!!!!

die benaming moet dringend veranderd worden! ik heb géén tennis-elleboog, ik heb een brei-elleboog - zelfde pijn, spijtig genoeg, en zelfde behandeling, ook spijtig genoeg

ik zou dus moeten rusten met die elleboog, mijn rechter trouwens, héél erg handig... maar laat breien nu momenteel het enige zijn dat me recht houdt... voorlopig verbijt ik dus de pijn, 't is niet dat ik niet gewend ben aan pijn, en hoop ik op een mirakel van een brei-elleboog die zomaar plots beter wordt...


* they should really change the name urgently! I don't have a tennis-elbow, I have a knitting-elbow - same pain, sadly enough, and same treatment, also sadly enough

I should rest the elbow, which by the way is the right one, very very handy... but at the moment knitting is the only thing that's keeping me from crashing... so for now I bite the pain, it's not that I'm not used to pain, and I hope for a miracle of a knitting-elbow that gets better just like that... *

creaties / FOs: kadootjes / presents

tijd om wat afgewerkte projecten te laten zien, ik heb daarmee gewacht tot iedereen zijn verrassing in de bus had gekregen ;)

* time for showing some finished projects, I waited until everybody found their surprise in the mailbox ;) *


voor katie, die voor mij zo'n pràchtige sjaal had gebreid, een klein bedankje: een halsketting

* for katie, who made me that gorgeous scarf, a little thank you: a necklace *


voor tucana, als 'housewarming' kadootje voor de verhuis: gras! :p voor haar en haar 2 dochters (en een baby-boekje voor buikbaby)

* for tucana, as housewarming present for the move: grass! :p for her and her 2 daughters (and a small baby-book for bellybaby) *


voor zinzia, als troost voor de zware tijden die ze doormaakt: een gebreid zakje met daarin 3 hartjes met de letters van haar 3 zoontjes, en een paar handschoentjes voor mama (om te tonen even aan mijn eigen handen weliswaar)

* for zinzia, as comfort for the rough times she's going through: a knitted bag with 3 little hearts in it with the letters of her 3 sons, and a pair of fingerless gloves for mommy (on my own hands for showing of course) *


voor ventje, voor valentijn (naast een Sexy Beast mok van Jamie Oliver): een mok-truitje, zomaar voor de fun

* for hubby, for valentine's day (besides a Sexy Beast mug of Jamie Oliver): a mug-wrap, just for fun *


voor sarah, ook voor valentijn: een knuffelhartje!

* for sarah, also for valentine's day: a huggy heart! *

zaterdag 16 februari 2008

'Ravelry rules'



sinds een paar maanden vertoef ik op Ravelry, een wereldwijde gemeenschap van mensen die allemaal minstens één ding gemeenschappelijk hebben: ze zijn gepassioneerd door breien of haken!

ondertussen heb ik al enorm veel nieuwe mensen 'ontmoet', uit alle hoeken van de wereld...

ondertussen heb ik al enorm veel nieuwe patronen gevonden, die ik 'ooit' nog wel eens wil maken, van kinderkleertjes tot speelgoeddieren tot dingen voor mezelf of D. tot plaids tot...

ondertussen heb ik RAK leren kennen: Random Acts of Kindness - waarbij mensen van overal je zomaar blij maken met wat wol of een patroon dat je zoekt... en waarbij je zelf mensen verrast met een geschenkje...

ondertussen is breien een echte passie geworden, ook voor mij, en gaat het mentaal best wel ok soms omdat ik iets gevonden heb waar ik een beetje goed in ben en wat me voldoening geeft...

ook al wordt manlief gek van de grote hoeveelheid wol en breinaalden en patronen, ik maak dat goed door ook voor hem af en toe iets leuks te breien, en ik dénk dat hij op zich wel blij is dat de depressie af en toe moet wijken voor het breimonster ;)

* since a few months I spend quite some time on Ravelry, an international community of people who have at least one thing in common: they're passionate about knitting or crochet!

meanwhile I've already 'met' a lot of people, from all over the world...

meanwhile I've already found a lot of new patterns, that I want to make 'someday', from children's clothes to toy animals to things for myself or D. to plaids...

meanwhile I've discovered RAK: Random Acts of Kindness - in which people from anywhere for no reason make you happy with some yarn or a pattern you were looking for... and in which you surprise people with a gift...

meanwhile knitting has become a passion, for me too, and mentally I'm doing ok sometimes, because I found something I'm a bit good at and which gives me satisfaction...

even though my husband goes crazy with all the yarn and knitting needles and patterns lying around, I make it up to him by knitting him something once in a while, and in fact I believe he's actually happy that depression sometimes gets pushed aside by the knitting monster ;) *

projecten op de naalden / WIPs (35)


clapotis (1)



éindelijk heb ik mijn allereerste clapotis opgezet, een project dat ik al een hele tijd wil maken en waar ik mooie wol voor gekocht heb...



* finally I cast on my very first clapotis, a project I've been wanting to make for a long time and for which I bought beautiful yarn... *

donderdag 14 februari 2008

valentijn

jaja, 't is allemaal commerce en overbodig en blablabla - maar toch vond ik het leuk om gisteren iets voor ventje te breien, een kaartje te schrijven en een kadootje klaar te zetten tegen vanmorgen 6h (zodat ik in bed kon blijven, du-uh!), en ook om bij het openen van mijn mail een lief kaartje van hem te vinden, en helemaal natuurlijk om na zijn werk ontvoerd te worden naar de juwelier om nieuwe oorbelletjes te kiezen

straks is er een flesje champagne om samen open te doen en te ledigen, zomaar...

maar het fijnste is toch wel: beseffen dat ik hem na bijna 5 jaar nog altijd héél graag zie, en dat dat zelfs helemaal wederzijds is! we zeggen het elke dag tegen mekaar, meestal op onze eigen manier, maar op een dag als vandaag mag de hele wereld het wel eens weten

maandag 11 februari 2008

spinnende kat / purring cat


nieuw, vandaag toegekomen, ideetje dankzij / * new, came in today, idea thanks to * http://knitmeatherapy.blogspot.com/

I love it!!!!

'4'

the four, given to me by... http://alicejean.blogspot.com/2008/02/4.html

4 jobs I held
- multi-functional secretary at a small family business
- medical secretary in a medical centre
- mother
- wash-lady ;)

4 movies I like
- Girl, Interrupted
- Fucking Amal
- Lord of the Rings
- Coyote Ugly

4 places I've been
- Trier, Germany
- Arnemuiden, the Netherlands
(I hate travelling, so I can only count to 2 here)

4 places I lived
- Wolfsdonk
- Berlaar
- Testelt
- Aarschot

4 TV shows/programs I watch
- Bones
- Grey's Anatomy
- All Saints
- Weeds

4 Radio-shows I listen to
-> I never listen radio

4 favorite foods
- chocolate
- spaghetti
- pizza
- baked tomatoes

4 places I'd rather be
- in our own house instead of this rented appartment
- somewhere where there is always spring weather ;)
- walking by the water
- reading a book in bed

The 4 I tag, only when interested!
- Tucana
- Katie
- Zinzia
- Christina

zondag 10 februari 2008

mooie zondag

nog steeds zàlig lenteweer, dus genoten van elke seconde:

- voor de middag een wandeling langs de Demer, met ons drietjes, gewoon wat uitwaaien en sarah laten lopen en springen en kijken; nog een beetje frisjes, zelfs de auto moeten ontvriezen, maar toch al fijn...


- vlak na de middag mocht sarah gaan spelen bij haar 2 achternichtjes van 3 en 2 jaar oud, die bij hun oma en opa op bezoek waren, die naast mijn ouders wonen; heel plezant, het oudste meisje zit trouwens bij dochterlief in de klas en ze hadden het samenspelen gemist blijkbaar

- daarna kwamen mijn oudste broer en zijn gevoel ook aan bij mijn ouders, en hebben we de rest van de tijd buiten genoten van 't zonneke! nog een jas nodig wegens frisse wind, maar toch...; de kinderen op de schommel, of met een boek mee op de bank, ik nam mijn breiwerkje erbij, gezellig bijpraten,...


- nog een wandelingetje naar de geitjes, maar toen werd sarah duidelijk al een beetje moe en wou ze in papa's nek zitten ;)

zaterdag 9 februari 2008

vroege lente

een week vakantie, voor zowel sarah als haar papa, dus weinig pc-tijd en nog minder blog-tijd - ook véél minder brei-tijd, enkel 's avonds als dochterlief in bedje lag...

gisteren en vandaag kregen we als extraatje nog supermooi lenteweer op de kop toe, dus daar hebben we samen van genoten - gisteren ging moeke met ons mee naar de speeltuin, vandaag waren we met ons drietjes, en het zonneke was continu van de partij, zàlig...


wandelen tussen de diertjes (had ik al gezegd dat ik gek ben van pauwen? pràchtige kleuren, ik moet me altijd bedwingen om geen veer uit zijn staart te trekken ;)), in 't zonneke iets zitten drinken terwijl sarah aan het ravotten was in zand en speeltuin, onderaan de glijbaan wachten op mijn toch wel een beetje bange dochter,... - puur genieten!!!


vandaag kon zelfs het jasje uit, met een goeie trui was het echt al fijn profiteren van de zonnestraaltjes, en de haartjes leken weer wat roder, en de wangetjes gingen blozen

zaterdag 2 februari 2008

mijn eigen verjaardagskadootje / my own birthday present


bedankt, lizet!!!!!
4 strengen 'kiwi tango blue' voor mijn clapotis, en voor nog onbekende projecten: een streng kiara, celtic tales en pharaoh (extraatje van lizet voor mijn verjaardag)

puur genieten, van de postbode een pakket krijgen en daarin deze prachtige kleuren wol vinden... en ik ga nog meer genieten als ik ermee kan breien, natuurlijk!

* thanks, lizet!!!!!
4 skeins of 'kiwi tango blue' for my clapotis, and for some yet unknown projects: a skein of kiara, celtic tales and pharaoh (something extra from lizet for my birthday)

pure joy, getting a package from the mailman and finding these gorgous colours of yarn in it... and I'll even enjoy it more when I can knit them up, of course! *

carnaval

vorige vrijdag was het carnavalfeest op school, en de kindjes mochten verkleed naar 't klasje gaan, zo dus ook sarah - het clownpakje was een succes, de schmink die ik voorzien had écht niet, ik mocht met de nodige moeite 2 bloempjes in één kleurtje op haar wangen zetten..., maar ze vond het leuk!!!!! zo vertrok ons meisje naar school: